Expedient

EXPEDIENT ICA025/21/002403

CONGELATS SALMA SL ha rebut una ajuda per al seu projecte d'autoconsum “Instal·lació fotovoltaica a CONGELATS SALMA SL” a les instal·lacions que té a Fortià (Girona)”, cofinançada pel Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència PRTR-Next Generation EU, coordinada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic mitjançant IDAE i gestionada per les autonomies segons el Reial Decret 477/2021, amb l'objectiu d'aconseguir una economia més neta i sostenible. S'ha elaborat un projecte d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, consistent en una instal·lació de plaques fotovoltaiques a les instal·lacions de CONGELATS SALMA SL a Fortià (Girona). En aquest projecte s'hi han instal·lat 259 mòduls de 455 Wp amb una potència total de 117,85 kWp.